Relative-Contradictive Menuju Malaysia

admin 14/04/2021 0
Relative-Contradictive Menuju Malaysia

Oleh: Eka Wartana

Belum dua bulan sejak diterbitkan oleh Gramedia, buku Relative-Contradictive dalam Profesi sudah jalan jalan ke Kuala Lumpur, Malaysia……

Salut untuk para Professional dan Entrepreneurs Malaysia yang selalu “stay hungry” untuk menyerap ilmu ilmu baru. Thank you so much, En. Sallih Khalil, Puan Azlina Amir, Puan Neeza Nekmat, Bp Hadi Yusron for your book orders.

Sejak 2012 En. Sallih Khalil cs sudah memboyong buku MindWeb, bahkan tahun 2016 memboyong Master Trainer-nya, Eka Wartana ke Port Dickson, Malaysia untuk sharing The MindWeb Way of Thinking

Bukan cuma itu lho! Bersama dengan Puan Neeza Nekmat, Puan Azlina Amir, En. Sallih Khalil ikut program Train The Trainer The MindWeb Way of Thinking di Jakarta.

Thank you so much En. Sallih, Puan Neeza, Puan Azlina for your support since the beginning of MindWeb Way era.

Semangat mengembangkan ilmu dan professionalism mereka patut diacungi jempol!  

Salam Relative-Contradictive,

Eka Wartana

Founder, Master Trainer The MindWeb Way of Thinking

Author: Relative-Contradictive, Berpikir Tanpa Mikir, To Think Without Thinking, MindWeb (English and Indonesian version)

#malaysia #relativecontradictive #sallihkhalil #azlinaamir #neezanekmat #ekawartana #berpikirtanpamikir #mindwebway #mastertrainer

Leave A Response »